AANBOD

In de psychotherapeutische relatie kan de cliënt samen met de therapeut zijn/ haar levensverhaal opnieuw construeren in harmonie met zijn ware Zelf.

  • Het systemische: bij het werken met kinderen, jongeren en in geval van relationele problemen of conflicten. Ik doe dan aan bemiddeling en treed op als neutrale en onafhankelijke tussenpersoon. Ik geef evenveel tijd en ruimte aan de verschillende partijen en bied een platform aan om constructief te praten. Op die manier komt ieder tot inzichten in de communicatiepatronen en het emotioneel proces van de ander maar ook van zichzelf. In de individuele setting kan echter eveneens systemisch gewerkt worden met behulp van popjes of blokjes.
  • Het contextuele: waarbij ik aandacht schenk aan het intergenerationele.
  • Psychosynthese: het in kaart brengen van de verschillende subpersoonlijkheden, deze in dialoog brengen met elkaar en hun valkuilen en uitdagingen nagaan.
  • Vanuit het archetypische maak ik, indien gewenst, gebruik van visualisaties en verhalen die je doel kunnen helpen bereiken

Zandspeltherapie of sandplay is een methodiek die ik toepas en die zich richt tot elke leeftijdscategorie. Dit is een Jungiaanse, proces- en ervaringsgerichte therapievorm waarbij in zand taferelen worden gemaakt met een grote keuze aan miniatuurfiguurtjes en natuurlijke objecten (schelpen, stenen…). De innerlijke wereld en het onbewuste, alsook het verlangen krijgen vorm in de zandbak waardoor een proces kan starten. De cliënt wordt in de metapositie geplaatst. Deze afstand maakt overzicht, inzicht en bewegingsmogelijkheden zichtbaar. Er ontstaat letterlijk bewegingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor het individuatieproces vorm kan krijgen. Uiteraard spreekt dit vooral kinderen aan, maar het is ook zeer geschikt voor mensen die verbaal minder sterk zijn of die hun problemen en gevoelens moeilijk kunnen verwoorden. Zandbeelden kunnen individueel worden gemaakt maar ook onder broers en zussen, ouders en kinderen, partners.

Ik laat graag enkele impressies zien:

Image

Meisje 11 jaar, traumaverwerking, problematische echtscheiding

Image

Meisje 6 jaar (moeder met psychische problemen

Image

Vrouw, 38 jaar, familieopstelling

Een andere werkwijze is de biografie, waarbij ik met de cliënten hun levenspad overloop. Aan de hand van huiswerkopdrachten
wordt stil gestaan bij verleden, heden en toekomst. In dit traject van een zestal sessies ligt de focus op de centrale vraag die de
cliënt in deze fase van zijn leven bezighoudt, waar hij mee worstelt, waar hij graag meer helderheid over wil of verandering in wil
brengen. Het doel is via onderzoek en terug spiegeling, dichter bij het ‘stuurmanschap’ te komen om zo vanuit eigen inzicht de verdere
koers uit te zetten. Alles wordt op een rijtje gezet, bepaalde gebeurtenissen krijgen een plek of worden vanuit een ander perspectief
gezien. Een nog niet opgelicht thema of een rode draad kan zichtbaar worden zodat nieuwe besluiten en doelstellingen tot stand
kunnen komen.
Het leidt tot meer zelfkennis, zelfsturing, zingeving en aanvaarding. Het brengt je dichter bij je kern, je ware zelf en een stap verder.

AANBOD

In de psychotherapeutische relatie kan de cliënt samen met de therapeut zijn/ haar levensverhaal opnieuw construeren in harmonie met zijn ware Zelf.

  • Het systemische: bij het werken met kinderen, jongeren en in geval van relationele problemen of conflicten. Ik doe dan aan bemiddeling en treed op als neutrale en onafhankelijke tussenpersoon. Ik geef evenveel tijd en ruimte aan de verschillende partijen en bied een platform aan om constructief te praten. Op die manier komt ieder tot inzichten in de communicatiepatronen en het emotioneel proces van de ander maar ook van zichzelf. In de individuele setting kan echter eveneens systemisch gewerkt worden met behulp van popjes of blokjes.
  • Het contextuele: waarbij ik aandacht schenk aan het intergenerationele.
  • Psychosynthese: het in kaart brengen van de verschillende subpersoonlijkheden, deze in dialoog brengen met elkaar en hun valkuilen en uitdagingen nagaan.
  • Vanuit het archetypische maak ik, indien gewenst, gebruik van visualisaties en verhalen die je doel kunnen helpen bereiken

Zandspeltherapie of sandplay is een methodiek die ik toepas en die zich richt tot elke leeftijdscategorie. Dit is een Jungiaanse, proces- en ervaringsgerichte therapievorm waarbij in zand taferelen worden gemaakt met een grote keuze aan miniatuurfiguurtjes en natuurlijke objecten (schelpen, stenen…). De innerlijke wereld en het onbewuste, alsook het verlangen krijgen vorm in de zandbak waardoor een proces kan starten. De cliënt wordt in de metapositie geplaatst. Deze afstand maakt overzicht, inzicht en bewegingsmogelijkheden zichtbaar. Er ontstaat letterlijk bewegingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor het individuatieproces vorm kan krijgen. Uiteraard spreekt dit vooral kinderen aan, maar het is ook zeer geschikt voor mensen die verbaal minder sterk zijn of die hun problemen en gevoelens moeilijk kunnen verwoorden. Zandbeelden kunnen individueel worden gemaakt maar ook onder broers en zussen, ouders en kinderen, partners.

Ik laat graag enkele impressies zien:

Image

Meisje 11 jaar, traumaverwerking, problematische echtscheiding

Image

Meisje 6 jaar (moeder met psychische problemen

Image

Vrouw, 38 jaar, familieopstelling

Een andere werkwijze is de biografie, waarbij ik met de cliënten hun levenspad overloop. Aan de hand van huiswerkopdrachten
wordt stil gestaan bij verleden, heden en toekomst. In dit traject van een zestal sessies ligt de focus op de centrale vraag die de
cliënt in deze fase van zijn leven bezighoudt, waar hij mee worstelt, waar hij graag meer helderheid over wil of verandering in wil
brengen. Het doel is via onderzoek en terug spiegeling, dichter bij het ‘stuurmanschap’ te komen om zo vanuit eigen inzicht de verdere
koers uit te zetten. Alles wordt op een rijtje gezet, bepaalde gebeurtenissen krijgen een plek of worden vanuit een ander perspectief
gezien. Een nog niet opgelicht thema of een rode draad kan zichtbaar worden zodat nieuwe besluiten en doelstellingen tot stand
kunnen komen.
Het leidt tot meer zelfkennis, zelfsturing, zingeving en aanvaarding. Het brengt je dichter bij je kern, je ware zelf en een stap verder.